Aquest és un projecte emprès per l’Associació Territori de Masies i les explotacions Molí de Bonsfills, Tornaterra i l’explotació agroecològica porcina. Tasta Territori vol fomentar la venda directa i els circuits curts de comercialització, acostant el producte local als visitants però també al veïnat.  Es tracta d’una campanya amb actuacions que potenciïn el producte local de petites produccions del sud del Solsonès i territoris veïns i el vinculin amb altres sectors econòmics com el turisme. Tot plegat per contribuir a una vida digna de la pagesia, unes  relacions justes entre productors, consumidors i el territorii, i la consolidació del projecte Territori de Masies com a coordinadora i marca territorial que engloba entitats, veïns i empreses que treballen i volen viure al baix Solsonès.


Els pagesos construeixen cada any el paisatge. I el resultat no falla mai. L’operació els surt bé i la bellesa del que els flueix de les mans és inesgotable. Es repeteix cada any. Si els pagesos no estimaven el camp, com s’explicaria aquest resultat? Com s’explica la calma, l’ordre que els pagesos projecten sobre el paisatge que construeixen cada any?

Josep Pla , «El pagès i el seu món», 1978