Tasta Territori de Masies s’inicia l’any 2017, amb l’objectiu d’enfortir el mercat local i les circuits curts de comercialtzació del producte local. Posant en contacte botigues, turisme, productores i artesanes alimentàries i, des d’elles, divulgar el nostre paisatge pagès des de la seva integralitat, les seves mans, la seva suor, la seva bellesa, el seu caliu, i la nostra estima. Fent de la pagesia i el producte local un eix vertebrador i fonamental per entendre la nostra cultura, el nostre paisatge i el nostre futur.
Entre el 2018 i el 2019 es du a terme la segona edició amb l’objectiu de seguir treballant per consolidar la marca i assolint els seus objectius.

OBJECTIUS

  • Impulsar actuacions que potenciïn el producte local de petites produccions del sud del Solsonès i territoris veïns i el vinculin amb altres sectors econòmics com el turisme.
  • Potenciar relacions justes entre productor, consumidor i territori.
  • Consolidar la marca Territori de Masies, que engloba producte local, restauració, i serveis turístics i culturals.
  • Fomentar el consum de producte local de petites i mitjanes explotacions del Sud del Solsonès.
  • Vincular el sector primari amb la restauració i serveis turístics i culturals per tal que, en global, s’incrementi la venda directa i o de proximitat del producte local de qualitat

Projecte de cooperació: Tornaterra, Parc de les Olors de Claret, Pollastres Molí de Bonsfills i Territori de Masies

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es